My i środowisko

Papiernia Arctic Paper Kostrzyn S.A. jest położona nad ujściem Warty i Odry. W jej pobliżu znajduje się Park Narodowy ujścia Warty — rezerwat ptactwa wodnego i błotnego o unikatowej mnogości gatunków.

Głównym celem jest zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez zmniejszenie emisji, zmniejszenie zużycia wody. Zmiana do ISO 14001: Dlatego Arctic Paper Kostrzyn S.A. posiada certyfikat ISO 14001 i raportuje swoją działalność na rzecz środowiska zgodnie ze standardami EMAS. Arctic Paper Kostrzyn S.A. szuka nowych rozwiązań, które mają na celu jeszcze większe polepszenie norm środowiskowych. Najlepszym dla nas dowodem na to, że działamy dobrze jest czyste powietrze oraz czysta woda.

Forest Stewardship Council® – FSC®

Pytaj o certyfikowane produkty z fabryki Arctic Paper Kostrzyn S.A. dostępne z certyfikatem FSC® (FSC® C012880).

Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes - PEFC

Pytaj o certyfikowane produkty z fabryki Arctic Paper Kostrzyn S.A. dostępne z certyfikatem PEFCTM.

ISO 14001 & EMAS

Arctic Paper Kostrzyn S.A. wybiera rozwiązania długofalowe, uwzględniając potrzeby środowiska naturalnego. Dlatego też Arctic Paper Kostrzyn S.A. posiada certyfikat ISO 14001 i raportuje swoją działalność na rzecz środowiska zgodnie ze standardami EMAS.

EMAS - raport środowiskowy 2019
emas.gdos.gov.pl/lista-rejestru-emas

ISO 9001

Wymagania normy mają zapewnić prowadzenie usystematyzowanych i udokumentowanych procesów produkcji w celu zminimalizowania uszczerbków jakości i zoptymalizowania wydajności. Zakład Arctic Paper Kostrzyn S.A. jest certyfikowany zgodnie z aktualnym standardem ISO 9001.

OHSAS 18001

Arctic Paper Kostrzyn S.A. jest certyfikowany zgodnie z OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management Systems).

Paper Profile

Usługa informacyjna umożliwiająca klientom porównanie różnych produktów. Jest wspierany przez dystrybutorów, organizacje przemysłowe, a także przez najważniejszych producentów papieru i masy papierowej. To deklaracja zawierająca kluczowe parametry produktów i producenta.

Kontrast