POIR.01.01.01-00-0272/19

Program Operacyjny
Inteligentny Rozwój 2014-2020

Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokogatunkowych papierów graficznych o zwiększonej nieprzezroczystości i sztywności zginania przy zmniejszonym udziale włókien drewna przy pomocy polimerowego crosslinker’a.

Arctic Paper Kostrzyn S.A., realizuje projekt w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.: „Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokogatunkowych papierów graficznych o zwiększonej nieprzezroczystości i sztywności zginania przy zmniejszonym udziale włókien drewna przy pomocy polimerowego crisslinker’a.” numer umowy: POIR.01.01.01-00-0272/19-00.

Celem projektu realizowanego przez Arctic Paper Kostrzyn S.A. jest opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokogatunkowych papierów graficznych o zwiększonej nieprzezroczystości i sztywności zginania przy zmniejszonym udziale włókien drewna przy pomocy polimerowego crosslinker’a. Rezultatem projektu będzie innowacja produktowa w postaci segmentu papierów graficznych w zakresie gramatur 60-80g/m2 wyprodukowanych przy zmniejszonym udziale włókien drewna przy pomocy polimerowego crosslinker’a.

Planowane efekty

Realizowany projekt ma na celu wyeliminowanie bądź znaczne ograniczenie negatywnych skutków zwiększenia ilości wypełniacza w papierze poprzez zastosowanie nowych kompozycji wypełniających, od których oczekuje się, że będą powodowały lepsze wiązanie się cząstek wypełniacza w strukturze papieru i bardziej równomierne rozproszenie tych cząstek.

Głównymi odbiorcami rezultatów projektu będą przetwórcy (producenci kopert i zeszytów), wydawnictwa książkowe i drukarnie.

  • Całkowity koszt realizacji projektu: 40 278 582,34 zł
  • Kwota dofinansowania (wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego): 16 392 068,30 zł
  • Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Okres realizacji projektu: 02.12.2019. – 01.12.2022.

ŚRODA, 31 MARCA 2021

Kontrast