POIR.01.01.01-00-0045/20

Arctic Paper Kostrzyn otrzyma do 8,3 mln zł dofinansowania z NCBiR

Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego.

Arctic Paper Kostrzyn podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu spółki kwotą do 8,3 mln zł

Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia technologii produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego.

Całkowita wartość projektu netto wynosi 20,2 mln zł, a maksymalna wartość dofinansowania to 8,3 mln zł. Pozostałe nakłady związane z realizacją projektu spółka pokryje ze środków własnych.

Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu rozpoczyna się 1 września 2020 roku i kończy się 31 maja 2023 roku. (PAP Biznes)

POIR.01.01.01-00-0045/20

„Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego”

  • Całkowity koszt realizacji projektu to: 20 224638,37
  • Kwota dofinansowania: 8 343 568,42
  • Termin realizacji projektu: 01.09.2020-31.05.2023

ŚRODA, 30 WRZEŚNIA 2020

Kontrast