Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Arctic Paper Kostrzyn S.A. szanuje Państwa prywatność i wie, jak ważna jest ochrona danych. Aby zapewnić przejrzystość w zakresie sposobu, w jaki wykorzystujemy dane, stworzyliśmy niniejszą politykę, która opisuje sposób, w jaki zbieramy, przechowujemy, przetwarzamy, udostępniamy i chronimy dane osobowe.

Kto jest odpowiedzialny za Państwa dane osobowe?

Podmiotem odpowiedzialnym za Państwa dane osobowe jest spółka Arctic Paper Kostrzyn S.A., w odniesieniu do której w dalszej części polityki używa się również pierwszej osoby liczby mnogiej („my”, „nas”, „nasz” itp.). Mówiąc o nas, mamy na myśli każdą spółkę należącą do grupy kapitałowej Arctic Paper S.A., będącej administratorem w kontekście przetwarzania Państwa danych osobowych.

Został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Został nim Pan Sławomir Gralak. Można się z nim skontaktować:

 • listownie na adres: Inspektor ochrony danych osobowych, Arctic Paper Kostrzyn S.A., ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą;
 • przez e-mail: DPO@arcticpaper.com;
 • telefonicznie: +48 95 721 06 64.

Zbieranie danych osobowych

Zbieramy różne kategorie danych osobowych – w zależności od typu relacji, w jakiej pozostajemy, na różne sposoby i w różnych momentach w czasie. W przypadku gdy jesteście Państwo naszym klientem lub dostawcą, zbieramy dane kontaktowe w związku z naszymi działaniami sprzedażowym lub zakupowymi. Jeżeli jesteście naszym pracownikiem, musimy zbierać dodatkowe dane, aby wywiązać się z naszych obowiązków prawnych jako pracodawca. Ponadto zbieramy dane przekazane nam w przypadku bezpośredniego kontaktu z nami przez e-mail lub za pośrednictwem naszych usług internetowych oraz w ramach procesu rekrutacji.

Cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy zbierane dane osobowe między innymi na potrzeby:

 • wywiązywania się z naszych zobowiązań wynikających ze stosunku umów zawieranych między nami a naszymi partnerami
 • zarządzania zapytaniami oraz komunikacją związaną z naszymi produktami i usługami
 • kierowania działaniami marketingowymi, przeprowadzania badań i organizacji wydarzeń marketingowych
 • utrzymywania skutecznej komunikacji i relacji między nami a naszymi partnerami
 • utrzymywania skutecznej komunikacji i relacji między nami a naszymi partnerami
 • wywiązywania się z obowiązków prawnych i egzekwowania zobowiązań wynikających z zawieranych przez nas umów promocji naszych marek, produktów i naszych ogólnych interesów
 • analizy statystyk naszych stron internetowych w celu poprawy komfortu użytkowania
 • celów administracyjnych
 • procesu rekrutacji.

Udostępnianie danych osobom trzecim

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim w ramach naszej działalności. Możemy udostępniać Państwa dane osobie trzeciej wyłącznie w przypadku zlecania niektórych czynności podmiotowi zewnętrznemu, przy zastosowaniu odpowiedniej podstawy prawnej, jak również odpowiednich zabezpieczeń.

Jak wykorzystujemy dane i na jakiej podstawie prawnej

Kiedy przetwarzamy dane osobowe w celach opisanych w niniejszym dokumencie, mamy w tym prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu stosunków biznesowych i komunikacji z Państwem jako osobą do kontaktu z naszym partnerem, ponieważ stanowi to nasz obowiązek prawny lub ponieważ skontaktowaliście się z nami i bezpośrednio i przekazaliście swoje dane. Jesteśmy głęboko przekonani, że nasze praktyki w zakresie przetwarzania danych osobowych są zgodne z prawem i szanują prawa osób prywatnych.

Przechowywanie danych

Staramy się przechowywać Państwa dane osobowe wyłącznie tak długo, jak jest to potrzebne do celów, w których zostały zebrane, lub przez czas wynikający z określonych obowiązków prawnych lub zobowiązań umownych. BezpieczeństwoStosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed utratą dostępności i poufności, jak również przykładamy szczególną wagę do zapewnienia integralności danych. Dokonujemy regularnych przeglądów naszych polityk bezpieczeństwa i procedur w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawa

Macie Państwo pełne prawo do tego, aby wasze dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty. Macie również prawo wiedzieć, jakie dane osobowe, które dotyczą Waszej osoby, przetwarzamy oraz w jaki sposób, prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz zażądania korekty wszelkich błędów. Możecie Państwo również w dowolnym momencie wnieść sprzeciw lub zażądać usunięcia swoich danych w przypadkach, gdy nie istnieją uzasadnione powody abyśmy nadal je przetwarzali.

Skargi

W przypadku niezadowolenia z tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo wnieść skargę do stosownego organu ochrony danych. Jeżeli zauważycie przypadki naruszeń dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o bezzwłoczny kontakt pod adresem DPO@arcticpaper.com.

Zmiany niniejszej polityki

Od czasu do czasu będziemy dokonywać aktualizacji niniejszej polityki, w związku z czym prosimy o regularne sprawdzanie naszej strony pod adresem www.arcticpaper.com/privacy w celu zapoznania się z aktualną wersją.

Data ostatniej aktualizacji niniejszej polityki to 23 maja 2018 roku.

Klauzula informacyjna Arctic Paper Kostrzyn S.A. – Kontrahenci

Information for Contractors of Arctic Paper Kostrzyn S.A.

Klauzula informacyjna Arctic Paper Kostrzyn S.A. – Monitoring

Klauzula informacyjna Arctic Paper Kostrzyn S.A. – Rekrutacja

Klauzula informacyjna Arctic Paper Kostrzyn S.A. – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Kontrast